Tjenester

Tjenester

Vi foretrekker å starte et eventuelt samarbeid med en forstudie for å analysere drift, kultur og KPI'er. Når dette er gjort kan vi blant annet:

- Besvare alt eller deler av trafikk inn til kundeservice, uansett hvilken kommunikasjonskanal kunden foretrekker.

- Prognostisere trafikk basert på historiske tall og aktivitet mot sluttkunde.

- Drifte sosiale medier, backoffice, 2.linje og payment support.

- Gi konsulenttjenester/rådgiving ved oppstart av nytt kundesenter.

- Oppretter midlertidige team for benchmarking.

- Analysere av data i forbindelse med kundeundersøkelser.

- Analysere kundeservicedrift, bemanning og prosesser i eksisterende callcenter