Dagens kundeservice

Det som skjer på et kundesenter stanser ikke der, det spres i aviser og sosiale medier. Et godt driftet kundesenter har aldri vært viktigere en det er i dag. Det å være tilgjengelig i flere kanaler til en hver tid og det å rute riktig henvendelse til riktig konsulent setter høye krav til planlegging, kompetansespredning og analyse. PIM har lang erfaring av forskjellige modeller innen kundeservice og skreddersyr løsninger for din bedrift etter behov.